Ҳар ҷо, ки расад пои аспи катаған на мурда кафан ёбаду на зинда ватан


Ҳар ҷо, ки расад пои аспи катаған на мурда кафан ёбаду на зинда ватан
                                     (Нома ба профессори лақай)
   Муҳтарам Камиль(исматонро худатон дар ҳама ҷо чунин зикр мекунед, гарчанде, ки ин исми аслии Шумо нест, вале дӯстон ба банда фаҳмонданд, ки зери ин ник чӣ касе худро ниҳон кардааст) Аз он ки Шуморо лақай гуфтам сахт ранҷида борони шадиди дашмноҳои бӯйгинро ба сари камина рехтед. Даҳони Шумо мабразро мемонад, ки аз он танҳо бӯйи наҷосат меояд. Хархаша аз он сар зад ки Шумо зери мақолаи банда ба ҷойи он ки бо далелу рақам баҳс кунед, дашномҳои  қабеҳро пайи ҳам навиштан гирифтед. Барои Шумо онҳое, ки баҳри мансаб шуда ҷони 150 ҳазор инсонро қурбон намуданду бо супориши хоҷагонашон аз Маскаву Тошканд ватани моро валангор сохта имрӯз тадриҷан
онро ба як вилояти Чин табдил медиҳанд, - қаҳрамонанд. Бигзор чунин бошад, вале ин селаи дашномҳои қабеҳ барои чӣ?
   Дар шаҳрҳои куҳани тоҷик Бухоро Самарқанд Хуҷанд одамони беодобу бадаҳон, ки ягон меъёри илоҳиву инсониро риоя намекунанд - лақай мегуянд. Гарчанде ин ба қавми лақай ҳеҷ иртиботе надорад. Ин бештар ба турку муғулнаждодоне ки ба симои хеш ниқоби тоҷик кашиданду ва ё бо тоҷикон омезиш ёфтаанд марбут аст, ки меъёрҳои  илоҳиву инсони баҳрашон бегон аст.
   Нахуст аз рафтору гуфторатон гумон кардам, ки Шумо ягон фарди аз кӯчаи дафтару китоб нагузаштаву гӯё ки дар оғил дар сафи чорпоён парвариш ёфта бошед. Аммо ҷанобашон соҳиби се диплом буда дар донишгоҳ дарс мегуфтаеду боз номзади илму профессор ҳам будаеду дар сар чун ҳамаи силоҳбадастони Фронти халқӣ орзуи академик шуданро мепарваридед. Аз муддариси беодобу бесавод баддаҳону бадахлоқ, шогирдон чӣ хоҳанд омӯхт?
   Гарчанде, ки Шумо аз хеш тоҷика асилу ориёӣ метарошед, вале дар рафтору гуфторатону сирататону сурататон нишонае аз тоҷик асилу ориёиро надидам. Наход профессори асил дар гуфтору навишташ омезиши вожаҳои аз феняю олами чиноию кӯча омадаро (заеб накн, тема нак, харай, гуспанд, шыгр, чашмом качала шид, калуши даридаги, бачаи джайра, тынык щидум) истифода барад. Дар забон мо - яке аз зеботарину куҳантарини забони чаҳон - форсӣ чунин вожаҳои бӯйгин вуҷуд надоранд.
   Шумо олимед, пас таърихро хуб медонед, ҷойе ки Шумо таваллуд шудед, пеш расман ноҳияи Лақай – Тоҷик ном дошту соли 1935 ноҳияи номи Кӯктошро гирифт. Деҳае, ки волидайни Шумо зиндагӣ доштанд - Муғулон ном дошт, сокинонашро аз адирҳо барои пахтакорӣ ба води фароварданд, тоҷикони деҳаҳои атроф шумоёнро ҳамеша турк мехонданд. Коммунистон дар шахсиятномаҳо шумоёнро тоҷик навиштаанд, то дар вақти зарурӣ ба сари қудрат биёваранд. Ва ин рӯзи саид барои коммунистону дӯстонашон чекистону пантурукистон соли 1992-ум фаро расид. Одамкӯше, ки дар маҳбасхонаи Ӯзбекистон аз пантуркистон дарсу адаб омӯхт, прокурори девонае, ки ӯзбекҳои Душанбе ба воя расонаданду пантуркистони Тошканд ба мансаби шинонданд, лақайе, ки дӯсти ҷонии СБУ,ГРУ ба ҳисоб мерафту дар дил орзу маҳви бадахшониву ғармиро мепарварид... рӯи саҳнаи сиёсии оварданд. Гарчанде, ки ягон бадахшониву ғармӣ силоҳ гирифта ба сари шумоён нарафтааст, вале шумоён хонахез Калашниковҳои Ӯзбекистону двизия 201-ум ба дӯстонашон додаро гирифта ба самти Кофарниҳон, Ғарм, Бадахшон шитобидед. Куҷое, ки пойи ворисони Чингизу Темури Ланг расид, аз он ҷой садои фиғон ба фалак мерасид, гӯшу бинии одамонро мебуриданд, ё зинда оташ мезадану зинда гур мекарданд, одамонро бо мошин буз кашида пора мекарданду зуран ба мошинҳо савор карда бурда ба ғорҳо меафканданду бо булдозер ба болояшон хок мекашиданд, мурдаҳои бешумор бесоҳиб сари роҳҳо мехобиданд, духтарону бонувонро дар назди волидайнашону наздиконашон таҷовуз мекарданд... Беҳуда гузаштагони мо дар бораи ҳамқабилагони Чингизу Темури Ланг нагуфтаанд: Ҳар ҷо, ки расад пои аспи катаған на мурда кафан ёбаду на зинда ватан.
   Бо бародаронатон аз дивизия 201-ум, гурӯҳои низомии махуси Ӯзбекистон тоҷиккушӣ карда то Тавилдара расидед, хостед, ки қадами номуборакатонро ба Хоруғ расонед, ҳатто кумаки падаратон - яҳудии самарқандӣ - Ислом Каримов бо таёраҳои низомиаш имконият надод, то ағбаи Хобурободро убур кунед. Аз ҷанги тоҷикушӣ бо ғаниматҳои зиёде баргашта Душанберо холӣ дарёфтед, дидед, ки на рус мондаасту на тоҷик, ҳатто дӯстони ҷонии шумоён - ҳаводорону пушту паноҳи Фронти халқӣ - ургутиён низ рӯй ба гурез ниҳоданд. Пойтахти аз шахсони босаводу бомаърифат холӣ гашта барои каллабурони Фронти халқӣ, ки кишварро аз тоҷик поккорӣ намуданд, шароити бемислеро муҳаё бинмуд, кунун дирӯза қотилону таҷовузгарон оқипадарону авбошону вазиру раис, депутату дипломат гаштанд. Барои саҳматон дар маъраки пок кардани кишвар аз тоҷик бо дипломҳои қалбакиатон мансаби мудири кафедра ва дертар унвони профессори насибатон гашт. Дар ҷаласаҳои каферда таппончаро бароварда наздатон мегузоштеду муйлабатонро молиш дода ба кормандони кафедра к... о.. гуфта мурочиат мекардед. Пиратон, ки яке аз мансабҳои калидии кишварро дар даст дорад, низ ба зеридастонаш то ҳол к... о.. гуфта муроҷиат мекунад. Пирону барҷомондагоне, ки аз шаҳри ғасб шуда, имконияти фирорро надоштанду муҳтоҷи пораи ноне буданд, сари хам дашному суханҳои бемаззаву пучи “профессори” аз даҳонаш бӯйи мабраз ояндаро аз ноилоҷӣ гӯш мекарданд. Ба гуфти профессори пире, ки “лақай ба шумо хуҷандию самарқандӣ бухороӣ не ки шумо - шумо, акоҷонаму апаҷонам гуфта муроҷиат намояд , авлоди Чингизу Темури Ланг танҳо бо тиру туфангу дашному таҳқир бо шумоён гап хоҳад зад, зеро таҷовузу зуроварӣ дар хунаш аст, хоҳед ки зинда монетон, даматон дарун гирифта шинетон. Ҳокимияти муросои миллиро санг задетон, акнун маззаи даврронии лақайро ҳам як чашида бинетон”
   Устод Мӯъмин Қаноат боре гуфта буданд, ки тоҷиконро куштанду ҳама лақайҳо монданд. Шумо аз ҳамон лақайҳои пас аз қатли омми тоҷик монда, ки имрӯз худро тоҷик метарошед! На дар рафторатону гуфторатон нишоне аз тоҷик нест. Тоҷик ҳеҷ гоҳ дину диндоронрон зери борони дашном намегираду бо чашми ҳақорат ба масҷиду муқаддасоти динӣ наменигарад. Ба ҳуруфи форсӣ, забони форсӣ, тамаддуни иронӣ бо нафрат наменигарад. Ба зану духтари бегона гап намепартодяду аз сарашон сатрро намеканад, аз афзудани шумораи бонувону нимурёну фоҳишахонаву майкадаҳо хурсандӣ намекунад. Шумо ҳамеша зӯрӣ мекунед, то атрофиёнатон аз Шумо ҳаросанд, шумо баринҳо дар даври шӯравӣ ҳамеша бо кордча мегаштанду ҳамеша ҷанг меҷустанд, то зӯриашонро ба атрофиён нишон бидиҳанд, кунун бо таппочаю Калашников мегарданд. Ҳатто завҷаатонро, ки волидайнаш розӣ набудан, ки бо Шумо риштаи хешу табори бандан, бо зӯри ба даст овардед. Дар шароити давлатдории солим Шумо ҳеҷ гоҳ профессор шуда  наметаонистед, авбош, зиндонбон, ё ақаллан милисия мешудед, то атрофиён аз Шумо ҳаросанд. Шабу рӯз худро дар ҳар ҳама ҷо тоҷики асилу ориёӣ мехонед, вале рафтору гуфторатон лақай буданатонро ҳамеша аён месозад.
   Дар шаҳрҳои куҳани тоҷик: Бухоро, Самарканд, Хуҷанд шумо барин бетамизонро ҳамеша лақай мехонанд, зеро медонанд, ки барои шумоён меъёрҳои диниву инсонӣ вуҷуд надорад. Барои Шумоён онҳое, ки солҳои тӯлонӣ дар паси панҷара буданд, ё авбошони номӣ - пешовянд. Ин равиш бештар ба турку мугулнаждожоне, ки ба симои хеш ниқоби тоҷик кашиданду ва ё бо тоҷикон омезиш ёфтаанд марбут аст. Тоҷик ҳеҷ гоҳ ҷинояткорону авбошонро пешво намегираду аз пасаш намеравад..
   Гузаштагонатон борҳо тоҷикро қатли ом карданд, бовари доштанд, ки дигар ин мардум ба пой нахоҳанд хесту аз саҳнаи таърих нопадид хоҳанд гашт. Ҳамқабилагонатон чӣ тавр Мусо Исоеву дигар родмардони тоҷиконро бераҳмона куштанд.Тоҷиконе, ки ворисони Чингизу Темур Лангро эътироф намекунанду бо чашми ҳарос наменигараду муқобилият нишон медиҳанд, шумоёнро ба даҳашт меоварад, мехоҳед, ки фаран нобудашон созед.
   Гузаштагони мо биёбоншинонро мусулмон карданд, одоб омӯхтанд, тарзи зисту кишоварзиро омӯхтанд. Аждоди Чингизу Темури Ланг ба шарофати гузаштагони мо мусулмону соҳибмаърифат гашта миллати ӯзбекро ташкил дода бо кумаки болшевикон ҳама буду набудамонро рабуда моро мардуми омада эълон бинмуданд. Шумо бошад анъанаи гузаштагонатонро идома дода хешро тоҷики асил эълон карда дигар гурӯҳои тоҷикро бегонаву ӯзбеку немис мехонед. Шумо агар ягон шимолиро бинед фавран будику ва агар ягон бадахшониро бинед ганс гуфта масхара мекунед, вақте ки Шуморо лақай мегӯем хафа мешавед.

   Дар саҳифаатон хондам, ки Шумо навиштаед ки ҳар сол ба зиёрати Бобои Ҳайдар мерафтаед, агар ин “марди шариф” бо супориши КГБ бо ҳамроҳии “хоҳарашон” Адолат Раҳмонова мардумро баҳри ҷанг андохтан ба майдон намекашид, шояд имрӯз шумо профессор намешудед. Расонаҳо хабар доданд, ки падари Фронти халқӣ - полковник Квачков ба озодӣ баромадааст, рафта ӯро ҳатман зиёрат кунед, агар ин “одами таббарук” намешуд, на Фронти халқӣ пайдо мешуду на Бобои Сангак Сафаралию Файзиалӣ ба қаҳрамони “ҳокимияти конститусонӣ” табдил намёфтанду Шумо низ профессор намешудед.

Р.S. Овоза шуд, ки дар деги оше, ки ҳокимияти конистутсиониро назди ҳамсоягон шарманда кард, муаллими гуруснае афтодааст, шояд он муаллим Шумо будед Камиль?
Диссернет пайи ҳам рисолаҳои дуздидии олимони Фронти халқиро ба намоиш мегузорад, рӯзе рисолаи бо “арақи ҷабин” навиштаи Шуморо низ дар он ҷо хоҳем дид.
Вақтро, ки марбут ба Офаридгор аст Шумо бо зӯрию неруи Калашников нигоҳ дошта наметавонед, зеро он ҳамеша равон аст: манғитҳо рафтанд, болшевикон рафтанд, қарлуқҳо низ хоҳанд рафт...


             Ҳабиб Саид, феврали соли 2019, Кувандик - Урали Ҷанубӣ

Комментариев нет:

Отправка комментария